Zakład pogrzebowy

Dom pogrzebowy w Nowogardzie

USŁUGI POGRZEBOWE W NOWOGARDZIE

pogrzebowy Nowogard świadczy kompleksowe usługi pogrzebowe w Nowogardzie.

Usługi pogrzebowe w Nowogardzie:

- realizacja ceremonii pogrzebowych na terenie Nowogardu jak i całego kraju,

- załatwienie wszelkich formalności związanych z pogrzebem,

- transport na terenie kraju i za granicą,

- realizacja ceremonii pogrzebowych we wszystkich wyznaniach,

- zapewnienie oprawy muzycznej ceremonii pogrzebowej (chór, skrzypek, trębacz, orkiestra pogrzebowa, nagłośnienie itp.),

- wypisywanie tabliczek, szarf, klepsydr.

Dom pogrzebowy Nowogard posiada własną kwiaciarnię, w której wykonujemy kompozycje kwiatowe (wieńce, wiązanki, stroiki, itp.).

Dom pogrzebowy Nowogard dysponujemy również własną, nowoczesną chłodnią.

Zakład pogrzebowy w Nowogardzie bezgotówkowo rozlicza pogrzeby w ramach zasiłki ZUS/KRUS.

Ponadto, zakład pogrzebowy w Nowogardzie organizuje kremacje i przeprowadza ekshumacje.

Zapewniamy następujące usługi pogrzebowe w Nowogardzie:

- przewóz zmarłego z miejsca zgonu,

- przechowanie ciała w chłodni,

- przygotowanie zmarłego do pochówku przez wyszkolony personel,

- profesjonalną obsługę,

- transport ciała wysokiej klasy karawanami,

- przewóz osób uczestniczących w pogrzebie mikrobusem lub autobusem.